Recensies

Göttinger Tageblatt

Geschreven door Michael Schäfer, gepubliceerd op 21 mei 2017

"Die vier Musiker bestechen durch ihr quicklebendiges, sehr kultiviertes Zusammenspiel. Sie überraschen mit einer Art barockem Rubato, also mit Freiheiten der Tempi, die gleichwohl nirgends den stilistischen Rahmen sprengen, sondern auf ganz natürliche Weise der Entwicklung des musikalischen Ausdrucks folgen. So atmet die Musik, wirkt wie ein lebendiger Organismus, der hier leidenschaftlich voranstürmt, dort besinnlich einhält."
"De vier musici imponeren met hun levendige en zeer verfijnde samenspel. Ze verrassen met een soort barok-rubato, gecombineerd met vrijheden in tempo, zonder het stilistische kader van de muziek te verbreken. Het volgt juist op een heel natuurlijke wijze de ontwikkeling van de muzikale expressie. Zo ademt de muziek als een levend organisme, dat gepassioneerd doch bedachtzaam overwint."

"Das alles ist gepaart mit einer hochvirtuosen Beherrschung der Instrumente, mit einer klugen Klangregie, die die motivischen Beziehungen der Partner unaufdringlich verdeutlicht. Für ihr bezwingendes Engagement wurden die Musiker lange und herzlich beklatscht, als Dank gab’s eine Zugabe."
"Dit alles gaat gepaard met een hoogst virtuoze beheersing van hun instrumenten, met een slimme klankregie, die de motivische relaties tussen de partners onopgedrongen verduidelijkt. Dankzij hun gepassioneerde inzet wordt er voor de musici lang en hartelijk geapplaudiseerd. Als dank gaven ze een toegift."

http://www.goettinger-tageblatt.de/Kultur/Themen/Haendel-Festspiele/Haendel-Festspiele-2017/Castello-Consort-in-der-Klosterkirche-Reinhausen


BaroquiadeS

Geschreven door Bruno Maury, gepubliceerd op 29 mei 2017

"Les deux pièces qui voient rivaliser violon et sacqueboute [...] sont de véritables petits bijoux, qui enchantent nos oreilles."
"De twee werken waar de viool en baroktrombone elkaar uitdagen [...] zijn echte juweeltjes, die onze oren betoveren."

"Le programme (eeemerging) a pour objet de sélectionner les meilleurs ensembles [...] et la prestation très appréciée du Castello Consort à Göttingen a montré combien ce choix était judicieux: souhaitons bon succès et longue vie à cet ensemble et à ce programme!"
"Het (eeemerging) programma heeft als doel om enkel de beste ensembles te selecteren [...] en de zeer gewaardeerde presentatie van het Castello Consort in Göttingen laat zien dat zij (eeemerging) verstandig gekozen hebben: de beste wensen voor de toekomst voor dit ensemble en dit programma!"

http://www.baroquiades.com/articles/chronic/1/castello-consort-gottingen-2017


The Agent Apsley

Geschreven door The Agent Apsley, gepubliceerd op 27 mei 2017

"This was an impressive UK debut by a bright and receptive quartet of players, bringing us a curated choice of music that helped us understand the repertoire that is at the core of their interests, and how Sonate and Concerti developed as instrumental settings within the church, and then outside."
"Dit was een indrukwekkend debuut in het Verenigd Koninkrijk van een helder en ontvankelijk kwartet van spelers. Ze brachten ons een weloverwogen samengesteld concertprogramma, dat ons het (zeventiende-eeuwse) repertoire waarin ze zich specialiseren beter lieten begrijpen. Ook was mooi en duidelijk te horen hoe de instrumentale 'Sonate' en 'Concerti' zich ontwikkelden binnen de kerk, om vervolgens ook buiten de kerk gebruikt te worden."

http://unofficialcambridgefilmfestival.blogspot.nl/2017/05/in-stilo-moderno-with-castello-consort.html

Wat mensen zeggen op Sociale Media

Andere vermeldingen in de pers

Reformatorisch Dagblad

Geschreven door de redactie muziek, gepubliceerd op 11 februari 2017

"Castello Consort speelt uitbundige en ingetogen 17e-eeuwse muziek"

https://www.rd.nl/muziek/concert-van-de-week/castello-consort-speelt-uitbundige-en-ingetogen-17e-eeuwse-muziek-1.1374141